Highway

סוף סוף כדי ללמוד מקצוע בעיר לא

...צריך לנסוע רחוק

  !לימודי מקצוע .. לומדים במעלה אדומים

   .כי מכללת השכל הגיעו עד אלינו

.מגוון קורסים מקצועיים ייפתחו בקרוב

חשבי שכר בכירים

מסלול ישיר למקצוע מבוקש 

 

 ?מה בקורס

הקניית כלים וידע לחשב השכר

 הכנה לבחינות הסמכה של לשכת רואי החשבון בישראל

 תרגול עיוני ומעשי של החומר הנלמד

תוכנית לימודים מפורטת ועשירה

תעודה של לשכת רואי החשבון והמכללה לעומדים במבחנים

פתיחת הקורס : 18.01.2021

Calculator
Medical Consultation

מזכירות רפואית

מסלול ישיר למקצוע מבוקש 

 

 ?מה בקורס

הענקת ידע מקיף ביסודות הרפואה בזיקה לניהול האדמיניסטרטיבי

. הכשרה בניהול זמן ובעבודה מול מערכות ממוחשבות.

 .תרגול עיוני ומעשי (סטאז') של החומר הנלמד

.תוכנית לימודים מפורטת ועשירה

תעודה מקצועית של משרד העבודה והרווחה ותעודת גמר של המכללה לעומדים בדרישות הקורס

.עזרה בהשמה והשתלבות במקצוע

פתיחת הקורס : 18.01.2021

הנהלת חשבונות

(1+2)

מסלול ישיר למקצוע מבוקש 

 

 ?מה בקורס

 .הכשרה לתפקיד מנהל חשבונות מוסמך - בסיסי ומתקדם

:מהנושאים הנלמדים

חשבונאות פיננסית - 

תורת המסחר והמשק - 

חישובים מסחריים - 

חשבונאות מעשית ממוחשבת -לימוד חשבשבת ומכפל - 

אתיקה ויחסי אנוש - 

תעודה מקצועית של משרד העבודה והרווחה ותעודת גמר של המכללה לעומדים בדרישות הקורס

פתיחת הקורס : 11.01.2021

Accountant